Družbena odgovornost

Pomemben del naše strategije sestavlja družbena odgovornost. Spoštujemo veljavno zakonodajo, strokovne standarde ter načela trajnega razvoja.

Nazaj

img-0320-1.jpg

Pomemben del naše strategije sestavlja družbena odgovornost. Spoštujemo veljavno zakonodajo, strokovne standarde ter načela trajnega razvoja. Naše obveznosti do ekonomskih in družbenih potreb zaposlenih, celotnega podjetja ter okolja izpolnjujemo v celoti, saj smo le tako lahko uspešni tudi dolgoročno.

Ekspresna distribucija.

Ves čas se trudimo razvijati na področju okolja. Naša vozila (kot tudi vozila naših pogodbenih voznikov) izpolnjujejo evropske zahteve o dovoljenih količinah izpušnih plinov, odpadke zbiramo ločeno (predvsem gre pri naši dejavnosti za papir, vezalni trak, ovijalno folijo,…), le-te nam odpeljejo podjetja, ki so za to pooblaščena.

ekdis-14.jpg

Ker se zavedamo, da so naši zaposleni naš največji kapital, se trudimo zagotoviti tudi varno, zdravo, prijetno in ustvarjalno delovno okolje, v katerem vlada medsebojno zaupanje in spoštovanje. V takih pogojih lahko pride do učinkovitega timskega dela in sodelovanja. Zaposlene spodbujamo k vseživljenjskemu učenju, ki jim bo koristilo tudi na drugih področjih, ter odgovornemu delu.

Vizija in poslanstvo

Postati želimo vrhunski ponudnik celovitih logističnih storitev ter vodilni distributer časopisov, revij in drugih tiskovin v državi.

Družbena odgovornost

Pomemben del naše strategije sestavlja družbena odgovornost. Spoštujemo veljavno zakonodajo, strokovne standarde ter načela trajnega razvoja.

Kakovost in razvoj

Nudimo visoko kakovost naših storitev ter nenehno skrbimo za razvoj našega podjetja in s tem naših partnerjev.

Uradni podatki

Kontakt