Distribucija revij

Slovenskim in tujim založnikom nudimo distribucijo časopisov, revij in drugih tiskanih publikacij na območju celotne Slovenije. Edicije hitro odpremimo in jih razvozimo do prodajnih mest, raznašalcev ali drugih že vnaprej določenih odlagalnih mest.

O nas

Z založniki se trudimo vzpostaviti in ohranjati dober in osebni odnos, stremimo k dolgoročnemu in vzajemnemu sodelovanju s partnerji, kar dosegamo predvsem s korektno opravljenim delom naših zaposlenih.

img-0210.jpg

Prav tako se trudimo korekten odnos ohranjati tudi z našimi kupci (prodajnimi mesti), s katerimi sodelujemo na območju Slovenije. Skrbimo za točno in redno dobavo edicij, reklamacije, za katere se trudimo, da jih je čim manj, rešujemo sproti, ob vsaki novi dobavi pa poberemo tudi remitendo (neprodane izvode).

Založniki

Sodelujemo z velikim številom slovenskih in tudi nekaterimi tujimi založniki. Naš oddelek kolportaže dobavlja časopise in revije do trgovin, kioskov, raznašalcev po vsej Sloveniji.

Kupci

Naše kupce (prodajna mesta) vsak dan, razen nedelje, oskrbujemo z novimi časopisi in revijami.

Uradni podatki

Kontakt